Zakres usług

Prawo Cywilne


W zakres świadczonych usług wchodzą w szczególności:

 • sprawy o zapłatę
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych
 • sprawy o zasiedzenie
 • wszelkie sprawy związane z wykonaniem, niewykonaniem, nienależytym wykonaniem umów i zobowiązań


Prawo Rodzinne


W zakres świadczonych usług wchodzą w szczególności:

 • sprawy rozwodowe oraz o separację (rozwód z orzeczeniem o winie, rozwód bez orzekania o winie, pozew o eksmisję współmałżonka i inne)
 • sprawy o podział majątku wspólnego
 • sprawy o alimenty oraz o uchylenie obowiązku alimentacyjnego
 • sprawy dotyczące uregulowanie kontaktów z dzieckiem
 • sprawy o ustalenie czy zaprzeczenie ojcostwa
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów majątkowych małżeńskich


Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych


W zakres świadczonych usług wchodzą w szczególności:

 • odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę
 • sprawy o przywrócenie do pracy
 • sprawy o odszkodowanie
 • sprawy o dyskryminację i mobbing
 • W zakres usług z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych wchodzą: odwołania od decyzji ZUS


Prawo spadkowe


W zakres świadczonych usług wchodzą w szczególności:

 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu
 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy
 • stwierdzenie nabycia w spadku gospodarstwa rolnego
 • zmiany postanowienia stwierdzjacego nabycie spadku
 • podział spadku
 • przyjęcie spadku wprost, przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza i odrzucenie spadku
 • zachowek
 • wyłączenie małżonka od dziedziczenia
 • uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia
 • wykonanie zapisu lub polecenia
 • wydziedziczenie
 • nieważność testamentu

parallax background

Masz pytania ?